News

Coronavirus, 1.292 é les porsones resultades positives

L'Aziënda sanitara dl Südtirol y les 77 ciases de palsa tl Südtirol lascia alsavëi i ajornamënc por ci che reverda le numer de porsones cun le Coronavirus.

Tles ultimes 24 ores él gnü fat 504 tampons (Foto: freepik.it)

Ti laboratori dl’Aziënda sanitara provinziala vëgnel lauré zënza lascé do por ciafé sö le numer de porsones che s’á taché le Coronavirus. Tles ultimes 24 ores él gnü controlé 503 tests, pro 87 de chisc é le resultat sté positif.

Sön la basa de chisc dac, lasciá alsavëi dal’Aziënda sanitara dl Südtirol, é le numer dles persones cun test dl Coronavirus positif 1.292.

Indöt él gnü fat cina sëgn tla provinzia dal’Aziënda sanitara 10.640 tests a 6.254 porsones.

Al é indöt 231 paziënc Covid-19, 23 de chisc a Gossensaß (zënza sintoms o cun sintoms lisiers).

Chiló röiel pormez 63 caji sospec. 12 porsones é te Villa Melitta.

Al é 51 porsones tles repartiziuns de terapia intensiva. Implü él 11 paziënc te repartiziuns de terapia intensiva tl’Austria (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) y tla Germania (Chemnitz). 

74 porsones é mortes porvia dl Covid-19.

2.704 porsones é sëgn te carantena obligatoria o isolamënt a ciasa.

1.776 porsones á stlüt jö la carantena y l’isolamënt a ciasa.

I operadus dl’Aziënda sanitara cun test positif é 139, plü 9 doturs de medejina generala y dui doturs di mituns de lîta lëdia.

Al é ince jü sö le numer dles porsones varides dal Covid-19 che é incö 107.

En cört:

tests fac inier (29 de merz): 503

tests positifs cina incö dadoman: 87

numer complessif di tests fac 10.640

numer dles porsones sotmetüdes al test: 6.254

numer dles porsones cun resultat dl test positif: 1.292

paziënc Covid-19 tles repartiziuns de ospedal normales y a Gossensaß: 231

numer de paziënc Covid-19 te repartiziuns de terapia intensiva: 51

caji sospec: 63

morc danter inier y incö: 3

morc indöt: 74

porsones te carantena obligatoria: 4.480

porsones te isolamënt a ciasa: 2.704

porsones che á stlüt jö la carantena y l’isolamënt a ciasa: 1.776

porsones varides: 107

colaboradus dl’Aziënda sanitara cun test positif: 139

doturs de medejina generala y doturs di mituns de lîta lëdia positifs: 11

Situaziun tles ciases de palsa (ajornada en sëra ai 29 de merz)

Dessot i dac dles porsones che vir te ciasa de palsa cun test positif te 49 dles 77 ciases de palsa provinziales, lasciá alsavëi al’unité de crisa aposta: 

porsones che vir te ciasa de palsa cun resultat dl test positif: 139 tles strotöres + 7 te ospedal (respet ai 28 de merz: 107 tles strotöres + 7 te ospedal);

porsones che vir te ciases de palsa te isolamënt: 330 (ai 28 de merz nen el 386);

porsones mortes: 25 (ai 28 de merz nen el 18);

operadus cun test positif: 138 (ai 28 de merz: 138);

operadus te carantena: 55 (ai 28 de merz nen el 44).

 

USP/asds

Galaria dales fotografies