News

#IpiunindôiaSüdtirol: plata internet nöia cun dötes les mosöres

Dötes les mosöres dla junta provinziala tl cheder dl pachet che reverda l’economia, les families y le sozial „I piun indô ia Südtirol“ é sëgn online.

La plata internet nöia cun les informaziuns sön i impulsc economics é online

Sön la plata internet nöia dla Junta provinziala él dötes les mosöres de sostëgn y aiüt, che la junta provinziala aprovëia por ti ester ala crisa gaujada dal Coronavirus. Ara se trata de n pachet de mosöres che reverda l’economia, les families y le sozial y á inom „#ipiunindôiaSüdtirol“. La plata web é te düc trëi i lingac dla provinzia y i contignüs vëgn ajorná tresfora.

Tla pröma fasa él l’obietif dla Junta da mëte a desposiziun scioldi, a na moda che les families y les impreses pois cumpré ci che vá debojëgn y paié les fatures. Tla secunda fasa nen vára da daidé te caji soziai ziti aladô de regoles tleres y tla terza fasa nen vára da ti dé na sbürla al’economia dla Provinzia por garantí dîalalungia laur y bëgnester.

Por ci che reverda les informaziuns dal punt de odüda sanitar y chëres aministratives de prescia, sciöche ince i comunica stampa de proteziun zivila restará la plata internet www.provincia.bz.it/coronavirus operativa.

Les misciuns dles plates internet é: 

https://ipiunindoia.provinzia.bz.it

https://siriparte.provincia.bz.it (por talian)

https://neustart.provinz.bz.it (por todësch)  

 

USP/USP

Galaria dales fotografies