News

Regiun: Contribuc por les mendranzes di ladins, di zimbri y di mocheni

I contribuc a bëgn dles assoziaziuns y di ënc publics y privac é gnüs aprová dala Junta regionala por ci che reverda le sostëgn de scomenciadies a bëgn dles mendranzes di ladins, zimbri y mocheni.

La Junta regionala á aprové i contribuc a bëgn dles assoziaziuns y di ënc publics y privac a bëgn dles mendranzes storiches di ladins, di zimbri y di mocheni. (Foto: ASP)

Te na videoconferënza á la Junta regionala aprové tratan la sentada ai 29 de aurí indöt cater deliberes presentades dal assessur por les mendranzes Manfred Vallazza che reverda la conzesciun de finanziamënc a ënc y assoziaziuns por scomenciadies che á le fin de promöie y valorisé les mendranzes linguistiches di ladins, mocheni y di zimbri.  

Al se trata de scomenciadies che reverda por ejëmpl cursc de lingaz, la valorisaziun de tradiziuns, inrescides storiches, l'ativité ogranisativa ordinara de zelebraziuns por aniversars y evënc particolars. Al é insciö na seria de ativités dër amples che desmostra la gran vitalité soziala y culturala dles mendranzes storiches presëntes tla Regiun.

Por ejëmpl á la Junta regionala tut la dezijiun da assegné n contribut al Istitut Tecnich Economich “Raetia” de Urtijëi por la realisaziun de n foliet di studënc “Orange Juice”, ala Université Lëdia de Balsan por la realisaziun de na documentaziun por la pert IV: 1976 – 1987 dl “Vocabolar dl ladin leterar”, al Comun de Lusérn por n proiet de reuniun dla comunité zimbra de Lusérn, por le trasport de scolares y scolars y por n proiet de vijites acompagnades cun n operadú storisch/cultural y linguistich. Al vëgn ince sostigní n proiet de comunicaziun da realisé tl 2020 che prevëiga la publicaziun de na plata zimbra te n foliet local da pert dl Istitut cultural de Lusérn y implü ince la realisiaziun de n notiziar zimber “Zimbar Earde” tla televijiun locala sön i canai dla TCA (Tele Commerciale Alpina) y TML (Televijiun Mendranzes Linguistiches). Al é ince preodü l'organisaziun de cursc y n proiet “Le zimber y i jogn” por mitans y mituns danter i 7 y i 13 agn. N ater contribut é gnü assegné al Istitut Cultural “Mochèno Bernstoler” por n proiet de comunicaziun 2020 y la realisaziun de na banca dac de linguistica, la “Bernstoler Beiterpònk 2020”.

Implü vëgnel ince elenché les assoziaziuns y i ënc che ciafa contribuc da pert dla Regiun: Comun General de Fascia, la Scora Ladina de Fascia, l'Université di Stüdi de Trënt – Departimënt de Leteratöra y Filosofia por le proiet de inrescida “L’identità sommersa: la lingua cimbra degli altopiani di Lavarone e Folgaria”, le Zënter de documentaziun de Lusèrn, l'assoziaziun musicala Aurona y l'assoziaziun de Cultura y Musiga "La Grenz" de Moena de Fascia, la Musega da Vich, l'assoziaziun cultruala Antermoia de Trënt, l'assoziaziun Grop Festa Ta Mont de Sèn Jan, le Comité dles manifestaziuns de Poza,  le Grop Folk Cianacei, l'assoziaziun culturala I Bontemponi de Sèn Jan, l'Union di Ladins de Fascia y la Musega de Poza y Sèn Jan, l'AVS - Seziun Ladinia da La Val, l'assoziaziun “Jeuni de Mujiga de Gherdëina” de Urtijëi, l'assoziaziun “Badiamusica”, l'Uniun Ladins Val Badia, l'assoziaziun “Zenza Seida VFG” de Laion, le Museum Ghërdeina, le “Cor di Jëuni Gherdëina”, l'assoziaziun “Ladinia Women’s Chorus” de Sëlva, l'assoziaziun “SMACH” da San Martin de Tor y l' “Union di Ladins de Gherdeina”.

USP/fg

Galaria dales fotografies