News

Nominades les trëi suranstantes dles Consultes dles jones y di jogn

Lena Mulser, Franziska Gasser y Maddalena Povinelli é les trëi suranstantes nöies dles Consultes di jogn di grups linguistics ladin, todësch y talian. La pröma sentada é stada inier ai 3 de merz.

Porté inant ghiranzes por la jonëza tl Südtirol: chësc é un di obietifs dles Consultes dles jones y di jogn dla Provinzia. (Foto: USP/Unsplash)

Tl mëis de forá él la Junta provinziala che á nominé les comëmbres y i comëmbri dles trëi Consultes dles Jones y di Jogn dla Provinzia. Indöt él 39 comëmbri che fej pert dla Consulta di Jogn provinziala che s’á incunté inier ai 3 de merz por le prom iade online adöm ai trëi assessurs por la pröma sentada deboriada. Por ci che reverda la Consulta di Jogn ladina él gnü confermé la presidënta che é Lena Mulser da Urtijëi, so rapresentant é Felix Nagler da La Val. Por ci che reverda la Consulta di Jogn todëscia é la suranstanta nöia Franziska Gasser y so vize sará Benedikt Troi, la suranstanta nöia por le grup linguistich talian él Maddalena Povinelli cun Alberto Giaier che sará le vize.

La Consulta di Jogn provinziala s’incunta almanco i iade al ann por traté tematiches che reverda düc trëi i grups de lingaz. Pro l’incuntada da inier él gnü fat n bilanz dla perioda 2018 – 2020 por analisé spo les tematiches che sará tl zënter ti proscims trëi agn.

Por l’assessur por la jonëza ladina Daniel Alfreider á le laur dla Consulta di Jogn n valur important por ti dé na usc ales ghiranzes dles jones y di jogn, dantadöt ince te chisc momënc de dificolté dla pandemia. “Sü proiec á na gran importanza por la politica y i laorun deboriada por fá aldinfora dles propostes cosses concretes che porta vantaji por döta la jonëza”, insciö Alfreider. Ince por l’assessur Philipp Achammer él important che les jones y i jogn fejes propostes tres la Consulta por contribuí a fá aldinfora de nosc teritore n post cun oportunités por i jogn. L’assessur Giuliano Vettorato á dit che i jogn y les jones sará un di pilastri prinzipai por l’ann 2021. “Sües idees y sües propostes é n contribut important por le svilup dl laur por la jonëza tl Südtirol”, insciö Vettorato.

Les Consultes dles Jones y di Jogn é formades da porsones jones y da porsones che se dá jö cun la jonëza, che vëgn nominades dales assoziaziuns di jogn y dai Comuns. Implü fejel ciamó pert dla Consulta n rapresentant / na rapresentanta dl Consëi Scolastich provinzial. Ajache les sentades deboriada á funzioné bun y ajache ares porta pro a arjunje i traverc, mantigniss les Consultes provinziales dla jonëza ion chësta forma de colaboraziun ince tl dagní.

USP/mpi

Galaria dales fotografies